חביבה אבן | תכנון ושימור מבנים
 

"חלל, אור וסדר, אלו הם דברים אשר זקוק להם האדם בדיוק כפי שהוא זקוק ללחם ומקום ללון"    לה-קורבוזיה

אני גיאומורפולוגית פורנזית (ברור שיש דומים לי)אני מתכננת שימור ופנים (לא ברור שיש דומים לי), מה שכן בטוח שבחיבור בין השניים, נראה לי שאני עושה עבודה מאד טובה.