דירת גג | רחובות

2015

דירה בבנין משנות התשעים שעברה שיפוץ יסודי ונרחב. כולל פרטי נגרות ודקורציה.

צילום: אלכס סורל פוטו-אלכס 

בביצוע וחומרי הפרויקט השתתפו: