דירת גג דו מפלסית | גבעתיים

2008

.

האתר נבנה ועוצב ע"י ידידיה איש שלום

 .