דירה | כפר סבא

2004

התערבות באזור הסלון ופינת האוכל.