דירה | כפר סבא

2004

התערבות באזור הסלון ופינת האוכל.

האתר נבנה ועוצב ע"י ידידיה איש שלום

 .