בית פרטי | גני יהודה

עם אדריכל אודי קרמסקי

שינוי בקיים, 2004