בית פרטי | גני יהודה

עם אדריכל אודי קרמסקי

שינוי בקיים, 2004

האתר נבנה ועוצב ע"י ידידיה איש שלום

 .