מקסיקנה מרקדו (כיום מקסיקנה גריל) - שרונה מרקט | תל אביב

2017


בביצוע הפרויקט נעשה שימוש בחומרים ומוצרים איכותיים שסופקו ע"י: איציק ורועי בע"מ- חיפויים, ברזים וכלים סניטרים