מקסיקנה מרקדו (כיום מקסיקנה גריל) שוק צפון | תל אביב 

2016


בביצוע הפרויקט נעשה שימוש בחומרים ומוצרים איכותיים שסופקו ע"י: איציק ורועי בע"מ- חיפויים, ברזים וכלים סניטרים