מקסיקנה בן יהודה | תל אביב

2015

שיפוץ המסעדה

בביצוע הפרויקט נעשה שימוש בחומרים ומוצרים איכותיים שסופקו ע"י: איציק ורועי בע"מ- חיפויים, ברזים וכלים סניטרים