מיתוג סניף בנק לאומי 

2003

עת עבדתי כשכירה אצל האדר' אירית סנה שמשתי כמתכננת מקשרת בין אדריכלים ממתגים מלונדון לתכנון המקומי של סניף הדגל דאז. בנק לאומי עבר מיתוג ל "לאומי" ועמו השתנו הסמלול ותכנוני פנים הסניפים.