משרד יועץ מס | חדרה 

משרד בו משולב חדר בעל המשרד בסגנון קלאסי / "עתיק".  

1977